TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

ttmkonseri2

 

            Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonunda Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi.

            Habib Alparslan TABAK’ın solist olarak katıldığı proğramda şu eserler icra edildi:

 

        (23 Ekim 2009)

BİRİNCİ BÖLÜM

1.      Acemaşîran İlahi
 ÇalakzâdeŞeyh Mustafa Efendİ

Tâ dil virelden sünbüle
Sünbülîler dirler bize
Meyletmeyiz gayrı güle
Sünbülîler dirler bize

2.      Acemaşîran İlahi
Beste: Zekâi Dede
Güfte: Yunus Emre

A sultânım sen var iken
Yâ ben kime yalvarayım
İsmin ganî settâr iken
Yâ ben kime yalvarayım
 

3.      Acemaşîran İlahi
Beste: Selâhaddin Demirtaş
Güfte: Şeyh Âtıf Efendi

İrfan meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

 4.      Acemaşîran İlahi

Neyleyeyim dünyayı
Bana allahım gerek
Gerekmez mâsivâyı
Bana allahım gerek

5.      Çargah İlahi

Yüzbin cefa kılsan bana
Senden yüzüm döndürmezem
Canım dahi alır isen
Senden yüzüm döndürmezem

 6.      Bestenigâr İlahi

 Mecnûna sordular leylâ nic’oldu
Leylâ gitti adı dillerde kaldı
Benim gönlüm şimdi bir leylâ buldu
Yürü leylâ ki ben mevlâyı buldum

7.      Bestenigâr İlahi

 Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne âkılem ne dîvâne
Gel gör beni aşk neyledi

8.    Uşşak İlahi

 Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize gülen var

9.  Uşşak İlahi

 Dü cihanın mefhari
Enbiyalar serveri
Aşkına ben müşteri
Koymuşam can ü seri

 10.  Uşşak İlahi

 Pir divanına uğradım
Pirin divanı güldür dül
Oturmuş köşk sarayına
Tahtı revanı güldür gül
 

İKİNCİ BÖLÜM
Solist: Alparslan Tabak
1.      Bayati İlahi
Beste: Hüseyin Tolan
Güfte: Yunus Emre

Bilmem nideyim aşkın elinden
Kande gideyim aşkın elinden
Meskenim dağlar gözyaşım çağlar
Durmaz kan ağlar aşkın elinden

 2.      Neva İlahi
Beste: Salâhaddin Pınar
Güfte: Yunus Emre

Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne âkılem ne dîvâne
Gel gör beni aşk neyledi

3.      Bayati İlahi
Güfte: Yunus Emre

 Mecnûna sordular leylâ nic’oldu
Leylâ gitti adı dillerde kaldı
Benim gönlüm şimdi bir leylâ buldu
Yürü leylâ ki ben mevlâyı buldum

 4.      Neva İlahi
Beste: Cüneyd Kosal
Güfte: Yunus Emre

 Ben dost ile dost olmuşam
Kimseler dost olmaz bana
Münkirler bakıp gülüşür
Selâm dahi vermez bana

 5.      Neva İlahi
Beste: Zeki Altun
Güfte: Tevfik Çapacıoğlu

 Âteş-i aşkınla yandır kalbimi subh ü mesâ
Çükü hayrân olmuşam ben bezm-i elestte sana
Hubb-i dünyadan ayır al kalbimi senden yana
Ey habîb-i kibriyâ ismi muhammed mustafâ

6.      Neva İlahi
Güfte: Niyâzi Mısrî

 Can yine bülbül oldu
Hâr açılıp gül oldu
Göz kulak oldu her yer
Her ne ki var olundu

 7.      Neva İlahi
Beste: İsmail Hakkı Bey
Güfte: Yunus Emre

Bir tahta yaratmışsın
Hâlim anda yazmışsın
Mevlâm ne yazdın anda
Kullar ânı ne bilsin

 8.      Hüzzam İlahi
Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Yunus Emre

 Alma tenden cânımı
Aman  allahım aman
Görmede cânânımı
Aman allahım aman

9.   Hüzzam İlahi
Güfte: Eşrefzâde Rûmî

 Ey allâhım beni senden ayırma
Beni senin cemâlinden ayırma
Seni sevmek benim dîn ü îmânım
İlâhî dîn ü îmândan ayırma

10.  Hüzzam İlahi
Beste: Şeyh Sinan Efendi
Güfte: Şemseddin Sivâsî

Derdin ne be hey âşık bîçâre neden oldun
Bir yerde karârın yok âvâre neden oldun
Pâmâl-i mahabbetsin yoktur başına çâre
Çek bu kader ey şemsî sad pâre neden oldun

11.  Segâh İlahi
Beste: Muzaffer Özak
Güfte: Yunus Emre

Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
Hakkın dîvânına elim bağlayu
Şeyhime varsam ağlayu ağlayu
Yeşil alem ile gelir muhammed

12.  Hüzzam İlahi
Güfte: Yunus Emre

Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne âkılem ne dîvâne
Gel gör beni aşk neyledi

ttmkonseri3

ttm konseri

ttmkonseri2