Kutlu Doğum Özel Konseri

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda yapılan programda, Topluluk Korosu tarafından Hüseyniaşiran Teşvih, Hüseyni Ağır Semai, Hüseyni şarkı seslendirildi. Daha sonra Solist Vedat TÜZÜN tarafından Nikriz ve Nihavend Şarkılar, Solist Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ tarafından Hüzzam iki şarkı ve Solist Mehmet Emin KABAKÇI tarafından Hicaz teşvihler icra edildi. Topluluk Korosu ayrıca, Hicaz teşvih ve ilahiler seslendirildi.