Konser ve Panel

panel-haber-105.05.2009

Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 781. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser ve panel düzenlendi. Panelde Topluluğumuz Genel Sanat Yönetmeni Neyzen Yusuf Kayya’da “Mevlevi Ayinlerinin Teknik Özellikleri ve Diğer Formlarla Mukayesesi” adlı bir bildiri sundu.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslar arası Mevlana Vakfı ile Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mevlana ailesinin Konya’ya gelişinin 781. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser ve panel düzenledi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen “Mevlevî Bestekârlar Klasik Türk Mûsıkîsi Konseri”nde Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ile öğrencileri, Klasik Türk Musikisi’nden parçalar okudu. Çok sayıda davetlinin katıldığı konser yaklaşık bir saat sürdü.

Mevlana ile ailesinin Konya’ya gelişinin 781. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Salonu’nda “Aşıkların Gıdası: Mevlevi Musikisi” konulu panel yapıldı. Başkanlığını Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr . Kenan Gürsoy’un yaptığı panelde Mevlevi musikisi anlatıldı.

Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru , Vakıf olarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını, Sema’nın UNESCO tarafından somut olmayan dünya kültürel mirası kapsamında koruma altına alınması için girişimlerde bulunduklarını belirterek Mevleviliğin önemine değindi.

Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nuri şimşekler, Mevlana’nın ney üflediğini ve def çaldığını söyledi. Şimşekler “Bazen def ve ney eşliğinde sema yaptığını biliyoruz. Musiki bir nevi sema için bahane oluyordu. Ney ve def kimi zaman sadece mazerettir. Mevlana hazretlerinin musikiye verdiği önemi rubai ve mesnevideki bir çok mısradan görüyoruz” dedi.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Yaşar Kaltakçı, “Mevlevi Bestekarlar ve Klasik Türk Musikisine Etkileri”, Konya Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan, “Mevlevi Şairler ve Musiki”, TRT Sanatçısı Araştırmacı Yazar Reha Sağbaş, “Korunmaya Değer Bir İnsanlık Mirası, Mevlevi Ayinleri” Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yusuf Kayya, “Mevlevi Ayinlerinin Teknik Özellikleri ve Diğer Formlarla Mukayesesi” konulu sunumlarını yaptı.