İrfani Türküler Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bu ayki konserinde İrfani Türküleri icra etti.

Konsere Şanlıurfa ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korolarından sanatçıların saz sanatçıları da katkı sağladı.