2015 – 2016 SANAT SEZONU PROGRAM DETAYI

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun 2015-2016 Sanat sezonunda yapacağı periyodik sema ayinleri ile aylık konserlerinin tarihleri ve geçileçek eserler belli oldu.

Önceki sanat sezonunda olduğu gibi bu yıl da her hafta Cumartesi günleri Mevlevî Ayini icra edilecek. Ayrıca, her ayın ikinci Cuma günü de konserler yapılacak.

2015 – 2016 SANAT SEZONU PROGRAM DETAYI


KONSER TARİHİ


KONSER İÇERİĞİ


KONSER YERİ


SANAT  YÖN.


SAATİ

09.Eylül.2017

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Rakım Elkutlu’nun

Karcığar Mevlevi Ayini

 Mevlana Kültür Merkezi

 Yusuf Kayya

 

 19.00

 16.Eylül.2017

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Salih Dede’nin

Şedaraban Mevlevi Ayini

 Mevlana Kültür Merkezi

 Yusuf Kayya

 19.00

 

06.Ekim.2017

Cuma

“Sezon Açılış Konseri”

1.Suzidil Peşrev/Tanburi Ali Efendi

2.Suzidil Beste/Tanburi Ali Efendi
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm

3.Suzidil Beste/Tanburi Ali Efendi
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gafil imiş

4.Suzidil Ağır Semai/Tanburi Ali Efendi
Kani yad-ı lebinle hun-i dil nuş ettiğim

5.Suzidil Yürük Semai/Tanburi Ali Efendi
Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün

Saz Eserleri

1.Sultaniyegah Peşrev/Refik Fersan

2.Sultaniyegah Saz Semaisi/Refik Fersan

3.Hicaz Sirto

4.Hicaz Mandıra

Zikir İlahileri

1.Hicaz Durak
Senin âşıkların kılmaz nazar Firdevs-i a’lâya

2.Hicaz İstimdad
Şey’en lillah

3.Hicaz Şugul
Teaşşaktü bienvâri cemâlik

4.Hicaz İlahi
Ey hâliku ey lâyezâl

5.Hicaz İlahi
Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlâm seni

6.Hicaz İlahi
Ey aşıkan ey aşıkan illallah hu

7.Hicaz İlahi
Ben bu yolu bilmez idim

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

20.00

 

07.Ekim.2017

Cumartesi

  “Semâ Mukâbelesi”

Doğan Ergin’in

Ferahnakaşiran Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

21.Ekim.2017

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Cinuçen Tanrıkorur’un

Bayatiaraban Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

27.Ekim.2017

Cuma

 “İrfani Türküler Konseri”

 

1.Bugün bizi canan davet eyledi

2.Gel ey gönül mülk edinme bu dehri

3.Gel gönül gidelim aşk ellerine

4.Yoruldum gönül yoruldum

5.Şu benim divane gönlüm

6.Rahm eyle bu dil haste-i naçar-ı ilahi

7.Bülbülün göğsü al olur

8.Tutam yar elinden tutam

9.Ne feryad edersin divane gönül

10.Gel ha gönül havalanma

11.Derdim çoktur hangisine yanayım

12.Gurbet elde bir hal geldi

13.İsm-i sübhan virdin mi var

14.Derman arardım derdime

15.Şu benim divane gönlüm

16.Melullenme deli gönül

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Ahmet Çalışır

 

20.00

 

04.Kasım.2017

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Sultan III. Selim’in

Sûzidilârâ Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

17.Kasım.2017

Cuma

“Türk sanat Müziği Konseri”

(Solist Ufuk Yürüç )

1.Hüseyni Şarkı/Yesari Asım Arsoy
Fariğ olmam meşreb-i rindaneden

2.Hüseyni Şarkı/Bimen Şen
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın

3.Hüseyni Şarkı/Şevki Bey
Hicran oku sinem deler

4.Hüseyni Şarkı/Selahaddin Pınar
Hayal deryasına ben bazı bazı

5.Hüseyni Şarkı/Şükrü Tunar
Geçti sevdalarla ömrüm

6.Hüseyni Şarkı/Sadettin Kaynak
Fırat kenarının ince dumanı

7 Hüseyni Türkü
Keklik dağlarda şağılar

8.Hüseyni Türkü
Menekşe kokulu yarim

9.Nihavend Şarkı/Şekip Ayhan Özışık
Yine hazan mevsimi geldi

10.Nihavend Şarkı/Osman Nihat Akın
Göze mi geldim sen mi unuttun

11.Nihavend Şarkı/Sadettin Kaynak
Ne dert kalır ne hüzün

12.Nihavend Şarkı/Avni Anıl
Bir kerre bakanlar unutur derd-i günahı

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

19.30

 

18.Kasım2017

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Haşim Bey’in

Sûzinâk Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

02.Aralık.2017

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekâî Dede’nin

Maye Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

07-17 Aralık
2017

“Hz. Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arûs Törenleri”

Kemal Batanay’ın

Nikriz Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

20.00

 

30.Aralık.2017

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekai Dede’nin

Isfahan Mevlevi Ayini
 

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

13.Ocak.2018

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Zekai Dede’nin

Suzidil Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

19.Ocak.2018

Cuma

“Türk Müziği Konseri”

1.Muhayyerbuselik Peşrev/Tanburi İsak

2.Muhayyerbuselik Beste/Dellalzade
Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet

3.Muhayyerbuselik Beste/Dellalzade
Kamet-i yâre nazar kıl

4.Muhayyerbuselik Ağır Semai/Dellalzade
Kul olurdum halk-ı alem kulun olmasa eger

5.Muhayyerbuselik Yürük Semai/Dellalzade
Gevher gibi rizan olayım

Türküler(Solo)

(Solist Ali Kalaycı)

1.Gül kuruttum gül kuruttum

2.Ben kendimi gülüm dibinde buldum

3.Üç güzel oturmuş iskambil oynar

4.Fırın üstünde fırın

Mini Fasıl

1.Bayati Şarkı
Bülbül-i şeydaya döndüm

2.Bayati Şarkı
Artık yetişir çektiğim

3.Bayati Şarkı
Nar-ı firkat şule-paş

4.Bayati Şarkı
Tali’ bana küsmüş mü nedir

5.Bayati Şarkı
Emel-i meyl-i vefa sende de var

6.Bayati Şarkı
Ne semtten canım bu geliş

7.Bayati Şarkı
Çıkalım sayd ü şikare

8.Bayati Şarkı
Karşıdan yar güle güle

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

19.30

 

27.Ocak.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmed Avni Konuk’un

Ruy-i Irak Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

10.Şubat.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Hammâmîzade İsmail Dede’nin

Saba Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

 

19.00

 

16.Şubat.2018

Cuma


 

“Zekai Dede İlahileri Konseri”

 

1.Şevkutarab Tevşih
Bir muazzam padişahsın ki

2.Acemaşiran İlahi
Kerim Allah Rahim Allah

3.Acemaşiran İlahi
A sultanım sen var iken

4.Acem İlahi
Yine aşkın sırrı düştü serime

5.Acem Şugül
Teyakkazu ya niyamu

6.Hüzzam İlahi
İlahel aleminsin rabbi ala

7.Mahur İlahi
Durmaz yanar vücudum

8.Mahur İlahi
Allah emrin tutalım

9.Rast İlahi
Ya resulallah şefaat eyle

10.Rast İlahi
Tevbe edelim zenbimize

11.Rast Şugül
Elhamdü lillahil-lezi sultanühü

12.Rast Şugül
Essubhu beda min tal’atihi

13.Rast Şugül
Muhammedün eşraül-arabi vel acemi

14.Rast İlahi
İn nilte ya rihas-saba yevmen

15.Rast İlahi
Mualla gavsi sübhani

16.Uşşak İlahi
Ey hudadan lütf u ihsan isteyen

17.Uşşak İlahi
Şehinşah-ı cihanban-ı risalettir

18.Uşşak İlahi
Allah emrin tutalım

19.Saba İlahi
A sultanım sen var iken

20.Hicaz Şugül
Teaşşaktü bi envari cemalik

21.Hicaz İlahi
Ya vasial-mağfiret

22.Hicaz Şugül
Şeribtü bi ke’sil-ünsi

23.Hüseyni İlahi
Andelib-i bağ-ı hicran olmuşum

 

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Ahmet Çalışır

 

19.30

 

24.Şubat.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdürrahim Şeydâ Dede’nin

Irak Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

10.Mart.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Hüseyin Fahreddin Dede’nin

Acemaşiran Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

16.Mart.2018

Cuma

“Türk Tasavvuf Müziği Konseri”

1.Şehnaz İlahi/Haşim Bey
Hak-i pay-i hazret-i molla-i rumiyem

2.Şehnaz İlahi/Şehzade Seyfeddin Efendi
Lâ mevcude illa hu

3.Şehnaz İlahi/H. İsmail Dede
Yürük değirmenler gibi dönerler

4.Şehnaz İlahi/H. İsmail Dede
Kerim Allah rahim Allah

5.Şehnaz İlahi/İzzettin Hümayi
Gubar-ı payine almam cihanı

6.Şehnaz İlahi/Sadettin Kaynak
Bana bu ten gerekmez

7.Şehnaz İlahi/Selahaddin Demirtaş
Zahid bizi ta’n eyleme

8.Şehnaz İlahi/Selahaddin Demirtaş
Aceb hayran oldum

Saz Eserleri

1.Pencgah Peşrev/Salih Dede

2.Pencgah Saz Semaisi/Kantemiroğlu

3.PencgahAyin 4.Selam

4.Segah Karabatak Peşrev/Hızır Ağa

5.Segah Son Yürük

Zikir İlahileri

1.Uşşak İstimdad
Şey’en lillah

2.Uşşak Selamlaşma
Allahümme salli alel Mustafa

3.Uşşak İlahi
Allah adı uludur

4.Uşşak İlahi
Bu akl ü fikr ile Mevla bulunmaz

5.Uşşak İlahi
Durmaz lisanım der Allah Allah

6.Uşşak İlahi
Yar yüreği yar

7.Uşşak İlahi
Seyyah olup şu alemi gezersen

8.Uşşak İlahi
Dü cihanın mefhari

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

19.30

 

24.Mart.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Eyyûbî Hüseyin Dede’nin

Nühüft Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

 

19.00

 

07.Nisan.2018

Cumartesi


 

“Semâ Mukâbelesi”

Hammâmîzade İsmail Dede’nin

Ferahfeza Mevlevi Ayini

 

 

 

Ahmet Çalışır

 

19.30

 

13.Nisan.2018

Cuma

“Kutlu Doğum Konseri”

1.Rast Tevşih
Bu şeb hurşid-i evreng-i risalet geldi

2. Rast Tevşih
Şefiul-halkı fil-mahşer

3.Mevlid (Veladet Bahri)
Amine Hatun Muhammed anesi

4.Rast Şugul
Elhamdü lillahillezi sultanühü

5.Rast Şugul
Essubhu beda min tal’atihi

6.Rast Şugul
İn nilte ya rihas-saba yevmen

7.Rast İlahi
Mualla gavsi sübhani

8.Rast Şugul
Taleal bedru Aleyna

9.Rast Şugul
Fesaddaknake yahayral-beraya

10. Nihavend Tevşih
Bahr-i aşkta bikararım ya resulallah

11.Nihavend Nefes
Alem yüzüne saldı zıya

12.Nihavend İlahi
Aşkın ile aşıklar yansın ya resulallah

13. Nihavend İlahi
Bu aşk bir bahr-i ummandır

14.Nihavend Nefes
Hakdır allahım Muhammed mahım

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

20.00

 

21.Nisan.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdülbaki Nasır Dede’nin

Acembuselik Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

05.Mayıs.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mustafa Dede’nin

Bayati Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

11.Mayıs.2018

Cuma

“Türk Müziği Konseri”

1.Şedaraban Peşrev/Refik Fersan

2.Şedaraban Beste/Hacı Sadullah Ağa
Ne dem ki sinesi o gül-ruhun küşade olur

3.Şedaraban Beste/Tanburi İsak
Ey safa-i arızından çeşme-i hurid-i ab

4.Şedaraban Ağır Semai/Hacı Sadullah Ağa
Nedir meram-ı kuy-i dil-i yar biz biliriz

5.Şedaraban Yürük Semai/Tanburi İsak
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister

Saz eserleri

1.Hicazkar Peşrev/T.Cemil Bey

2.Hicazkar Saz Semaisi/Kemal Niyazi Seyhun

3.Hicazkar Zeybek

4.Hicazkar Oyun Havası/Şükrü Tunar

Rumeli Türküleri

1.Evc Semai
Açtım aşıklar defterin

2.Evc Türkü
Şahane gözler şahane

3.Evc Türkü
Ayağına giymiş sedef nalini

4.Evc Türkü
Oduncular dağdan odun indirir

5.Evc Türkü
Atladım bahçene girdim

6.Evc Türkü
Çayır uzun biçilmez

7.Evc Türkü
Sabah oldu uyansana

8.Evc Türkü
Elveda dost deli gönül

9.Evc Türkü
Kavakta turna sesi var

10.Evc Türkü
Kakülleri lüle lüle

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

20.00

 

19.Mayıs.2018

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmed Hüsâmeddin Dede’nin

Râhatül-ervâh Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

02.Hazi.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi” 

Hammâmîzade İsmail Dede’nin

Hüzzam Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

16.Haz.2018

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmet Çalışır’ın

Hicazkar Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

30.Haz.2018

Cumartesi

 “Semâ Mukâbelesi”

Bolahenk Nuri Bey’in

Buselik Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

Yusuf KAYYA

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Sanat Yönetmeni

Fahri ÖZÇAKIL

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Topluluk Müdür V.