2013 – 2014 SANAT SEZONU PROGRAM DETAYI

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun 2013-2014 Sanat sezonunda yapacağı priyodik sema ayinleri ile aylık konserlerinin tarihleri ve geçileçek eserler belli oldu.

Önceki sanat sezonunda olduğu gibi bu yıl da her hafta Cumartesi günleri Mevlevî Ayini icra edilecek. Ayrıca, her ayın ikinci Cuma günü de konserler yapılacak.

 

 

2013 – 2014 SANAT SEZONU PROGRAM DETAYI

 

TARİH

PROGRAM ADI VE DETAYI

PROGRAM YERİ

SAATİ

01

07 Eylül 2013

Cumartesi

Beste-i Kadim

Pencgah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

02

14 Eylül 2013

Cumartesi

Beste-i Kadim

Pencgah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

03

21 Eylül 2013

Cumartesi

Beste-i Kadim

Pencgah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

04

28 Eylül 2013

Cumartesi

Beste-i Kadim

 Pencgah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

05

30 Eylül 2013

Pazartesi

Hammamizade İsmail Dede’nin

Ferahfeza  Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

06

05 Ekim 2013

Cumartesi

Mustafa Dede’nin

Bayati Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

07

12 Ekim 2013

Cumartesi

Mustafa Dede’nin

Bayati Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

08

19 Ekim 2013

Cumartesi

Mustafa Dede’nin

Bayati Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

09

26 Ekim 2013

Cumartesi

Mustafa Dede’nin

Bayati Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

10

02 Kasım 2013

Cumartesi

Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin

Segah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

11

09 Kasım  2013

Cumartesi

Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin

Segah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

12

16 Kasım 2013

Cumartesi

Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin

Segah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

13

22 Kasım 2013

Cuma

Şef:

Kağan ULAŞ

UŞŞAK TAKIM

1.Uşşak Peşrev/III.Selim

2.Uşşak Ağır Çenber Beste/Rıfat Efendi

Zülfünü görsem izarın üzre ey hur-i cemil

3.Uşşak Darb-ı fetih Beste/Dede Efendi

Dil nale eder bülbül-i şeyda revişinde

4.Uşşak Hafif Beste/Çorbacızade Mustafa Efendi

Ney neva eyler keman inler döğer def sinesin

5.Uşşak Nimdevir Beste/Abdi Efendi

Bakılmaz arız-ı pür tabına ol mah-ı tabanın

6.Uşşak Kâr/Abdülkadir Meragi

Ez o şevk-i lika ışk-ı cemalest Didim

7.Uşşak Yürük Semai/Kara İsmail Ağa

Gahi ki eder turası damanını çide

8.Uşşak Saz Semaisi/Kemani Corci

 

HİCAZ FASLI

1.Peşrev/Neyzen Salim Bey

2.Hicaz Ağıraksak Şarkı/Şevki Bey

Hal-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni

3.Hicaz Ağıraksak şarkı/Bülbüli alih Efendi

Cevr-i hicrin artırır feryadımı

4.Hicaz Ağıraksak Şarkı/Şerif İçli

Derdimi ummana döktüm asümana inledim

5.Hicaz Aksak Şarkı/Asım Bey

Her zahm-ı ciğersûze devakar aranılmaz

6.Hicaz Düyek Şarkı/Rıfat Bey

Ciğerde nar-ı hasret açtı dağlar

7.Taksim

8.Hicaz Sengin Semai Şarkı/Haydar Tatlıyay

Hicran ü elem açtı yine sinede yare

9.Hicaz Sengin Semai Şarkı/Lem’i Atlı

Neş’em emelim ruh-i hazinim zedelendi

10.Hicaz Aksak Şarkı/Hacı Arif Bey

Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle

11.Hicaz Aksak Şarkı/Hacı Arif Bey

Kurdu meclis aşıkan meyhanede

12.Hicaz Yürük Semai Şarkı/Şevki Bey

Ülfet etsem yar ile ağyare ne

13.Hicaz Saz Semaisi/Yusuf Paşa

 

Mevlana Kültür Merkezi

Sultan Veled Salonu

20.00

14

23 Kasım 2013

Cumartesi

Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin

Segah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

15

30 Kasım 2013

Cumartesi

Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin

Segah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

16

07-17 Aralık 2013

Şeb-i Arus Törenleri

Nayi Osman Dede’nin  Çargah Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

17

21 Aralık 2013

Cumartesi

Nayi Osman Dede’nin

Rast Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

18

28 Aralık 2013

Cumartesi

Nayi Osman Dede’nin

Rast Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

19

04 Ocak 2014

Cumartesi

Abdülbaki Nasır Dede’nin

Acembuselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

20

11 Ocak 2014

Cumartesi

Abdülbaki Nasır Dede’nin

Acembuselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

21

18 Ocak 2014

Cumartesi

Abdülbaki Nasır Dede’nin

Acembuselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

22

24 Ocak 2014

Cuma

 

TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

1.Nühüft Zencir İlahi/Itri

Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i tûrsun

2.Neva Evsat Tevşih/Hafız Ahmet Efendi

Dost cemali şem’inin pervanesidir canımız

3. Nühüft İlahi/Selahaddin Demirtaş

Ey hakka talib olan tevhide gel tevhide

4.Besteısfahan İlahi/Dellazade İsmail Ef.

Serdâr-ı rusül nûr-i sübül hüsrev-i bathâ

5.Saba Ayini 3. Selamdan bir bölüm

Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin

6.Evc İlahi

Alma tenden canımı

 

7.Evc İlahi

Bi sultan er-rifai seyyid ahmed hayyana

8.Evc İlahi

Gönül yüz sürmek ister

9.Evc İlahi

Bulan özünü gören yüzünü

10.Evc İlahi

Mevlam senin aşıkların

11.Evc İlahi

Tehi sanman siz beni

12.Evc İlahi

Şol dem gördüm didarını

 

13. Neva İlahi/Hacı Bayram Veli

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm

14.Neva İlahi

Dolap niçin inilersin

15.Bayati İlahi

Bilmem nideyim aşkın elinden

16.Neva İlahi

Vakt-i seherde açıla perde

17.Neva İlahi

Halet ile bana bir hal göründü

18.Neva İlahi

Can yine bülbül oldu

19.Neva İlahi

Ben dost ile dost olmuşam

20.Neva İlahi

Bir tahta yaratmışsın

Mevlana Kültür Merkezi

Sultan Veled Salonu

20.00

23

25 Ocak 2014

Cumartesi

Abdülbaki Nasır Dede’nin

Acembuselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

24

01 Şubat 2014

Cumartesi

Sultan III. Selim’in

Suzidilara Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

25

08 Şubat 2014

Cumartesi

Sultan III. Selim’in

Suzidilara Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

26

15 Şubat 2014

Cumartesi

Sultan III. Selim’in

Suzidilara Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

27

21 Şubat 2014

Cuma

Şef:

Kağan ULAŞ

 

EVCBUSELİK TAKIM

 

1.Evcbuselik A.Çenber Beste/Dede Efendi

Ağlar inler payine yüzler sürer göynüm gözüm

2 Evcbuselik Muhammes Beste/Dede Efendi

Aybeder hal-i dil-i aşüfte samanım gören

3. Evcbuselik Ağır Semai/Dede Efendi

Ko açılayım bilsin her razımı cananım

4. Evcbuselik Yürük Semai/Dede Efendi

Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni

 

SULTANİYEGAH ŞARKILAR

 

1.Sultaniyegah Ağır Semai/Dede Efendi

Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın

2.Sultaniyegah şarkı/ Cevdet Çağla                 Kaçıncı fasl-ı
bahar bu solar gider emelim

3.Sultaniyegah şarkı/ M.Nurettin Selçuk

Saçının telleri göğsünde perişan yaraşır

4.Sultaniyegah şarkı/ Bimen Şen

Al sazını sen sevdiceğim

5.Sultaniyegah Fantezi/ M.Nurettin Selçuk

Sen Şarkı söylediğin zaman

6.Sultaniyegah şarkı/ A. Sami Toker

Sevildim sanma coşup aldanma

7.Sultaniyegah şarkı/ Mustafa Sunar

Aşkın karanlık yolunda

8.Sultaniyegah şarkı / Y.Asım Arsoy

Biz Heybeli de her gece

9.Sultaniyegah Sirto/ Refik Fersan

Mevlana Kültür Merkezi

Sultan Veled Salonu

20.00

28

22 Şubat 2014

Cumartesi

Sultan III. Selim’in

Suzidilara Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

29

01 Mart 2014

Cumartesi

Abdürrahim Şeyda Dede’nin

 Irak Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

30

08 Mart 2014

Cumartesi

Abdürrahim Şeyda Dede’nin

 Irak Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

31

15 Mart 2014

Cumartesi

Abdürrahim Şeyda Dede’nin

 Irak Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

32

21 Mart 2014

Cuma

Şef:

Kağan ULAŞ

 

SULTAN BESTEKARLAR

1.Muhayyersünbüle Şarkı /3. Selim

 Dem o demlerdi ki

2.Muhayyersünbüle Şarkı /3. Selim

Ey gonca-i nazik tenim

3.Şevkefza Şarkı  3.Selim  

Ey serv-i gülzar-ı vefa

 4.Suzidilara
Ayininden bir bölüm

5.Zavil Yürük Semai /3. Selim

Olmuş nişan-ı tir-i muhabbet..

6.Pesendide Saz Semai  /3. Selim

2. BÖLÜM

1.Hüzzam Peşrev Seyfettin Osmanoğlu

2.Hüzzam Şarkı /Sultan  Vahideddin

Bir vecd-i cünun

3.Hüzzam Şarkı  /3. Selim

Gönül verdim bir civane

4.Hüzzam Saz Semai  /Gazi Giray Han

5.Uzzal Peşrev /4. Murat

6.Hicaz şarkı /Sultan Vahideddin

Renk alır çeşm-i kebudundan sema

7-Hicaz kalender /2. Mahmud

Ebrulerin zahm-ı nihandır

8-Şehnaz Şarkı /3. selim

Bir nevcivane dil müpteladır

9-Hicaz sirto/ Abdülaziz

 

Mevlana Kültür Merkezi

Sultan Veled Salonu

20.00

33

22 Mart 2014

Cumartesi

Abdürrahim Şeyda Dede’nin

 Irak Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

34

29 Mart 2014

Cumartesi

Abdürrahim Şeyda Dede’nin

 Irak Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

20.00

35

05 Nisan 2014

Cumartesi

Eyyubi Hüseyin Dede’nin

Nühüft Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

36

12 Nisan 2014

Cumartesi

Eyyubi Hüseyin Dede’nin

Nühüft Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

37

19 Nisan 2014

Cumartesi

Eyyubi Hüseyin Dede’nin

Nühüft Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

38

18 Nisan 2014

Cuma

 

TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

1.Gülizarbuselik Zencir İlahi/Hafız Post

Bir nazar kıl halime asan ola cümle sübül

2.Gülizar Hezec İlahi/Hafız Post

Çün sana gönlüm mübtelâ düştü

3.Hüseyni Muhammes İlahi/Ali Bey

Ey gönül rağbet edersen halka huddâm olmaya

4.Hüseyni Tevşih/Nayi Osman Dede

Zehî livâ vü alem lâ ilâhe illallah

5.Hüseyni Evsat İlahi/Hafız Post

Haktan özge bir nesne yok

6.Hüseyni İlahi/Kazım Uz

Şeh-i iklim-i hüsn-i  mutlakın divanesiyim ben

7.Hüseyni İlahi/Rıf’at Bey

Şah-ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen

8.Hüseyni İlahi/Aslan Hepgür

Sadr-ı cemi mürselin sensin ya resulallah

9.Hüseyni İlahi/Niyazi mısri

Derman arardım derdime

10.Hüseyni İlahi/Şeyh Galib

Tedbirini terk eyle takdir hudanındır

11.Hüseyni Nefes

Zahid bizi ta’n eyleme

12. Hüseyni Nefes

Meded senden meded sultanım ali

13. Hüseyni Nefes

Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi

14. Hüseyni Nefes

Yüzün gördüm dedim elhamdülillah

15. Hüseyni Nefes

Pir divanına uğradım

16. Hüseyni Nefes

Lokman hekim merhem çalsa yareme

 

Mevlana Kültür Merkezi

Sultan Veled Salonu

21.00

39

26 Nisan2014

Cumartesi

Eyyubi Hüseyin Dede’nin

Nühüft Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

40

03-07 Mayıs 2014

Hz. Mevlana’nın Konya’yı Teşrifi Anma Törenleri

Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemaşiran M.Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

41

10 Mayıs 2014

Cumartesi

Kemal Batanay’ın

Nikriz Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

43

17 Mayıs 2014

Cumartesi

Kemal Batanay’ın

Nikriz Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

44

16 Mayıs 2014

Cuma

 

MUHAYYERBUSELİK TAKIM

1.Muheyyerbuselik Peşrev/Tanburi İzak

 

2.Muhayyerbuselik Zencir Beste/Dellalzade

Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cana

 

3.Muhayyerbuselik Hafif Beste/Dellalzade

Kamet-i yare nazar kıl nahl-i mevzun böyledir

 

4.Muhayyerbuselik Ağır Semai/Dellalzade

Kul olurdum halk-ı alem olmasa kulun eğer

 

5.Muhayyerbuselik Yürük Semai/Dellalzade

Cevher gibi rizan olayım böyle gerektir

 

6.Muhayyerbuselik Saz Semaisi/Tanburi İzak

 

SAZ ESERLERİ

1.Nikriz Peşrev/Kemal Batanay

2.Nikriz Saz Semaisi/Refik Fersan

3.Nikriz Sirto/T. Cemil Bey

 

HİCAZ KÖÇEKÇELER

1.Tırmana tırmana çıktım yapıdan

2.Yine yeşillendi dağlar çemeni

3.Baharın zamanı geldi

4.Güzel aklımı aldın

5.Şu karşıki dağda bir yeşil çadır

6.İndim yarin bahçesine

7.Bir sevda geldi başıma

 

Mevlana Kültür Merkezi

Sultan Veled Salonu

21.00

45

24 Mayıs 2014

Cumartesi

Kemal Batanay’ın

Nikriz Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

46

31 Mayıs 2014

Cumartesi

Kemal Batanay’ın

Nikriz Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

47

07 Haziran 2014

Cumartesi

Bolahenk Nuri Bey’in

Buselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

48

14 Haziran 2014

Cumartesi

Bolahenk Nuri Bey’in

Buselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

49

21 Haziran 2014

Cumartesi

Bolahenk Nuri Bey’in

Buselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00

50

28 Haziran 2014

Cumartesi

Bolahenk Nuri Bey’in

Buselik Mevlevi Ayini ve Sema

Mevlana Kültür Merkezi

21.00